Sutterhol Gård.
Gårdsnummer 83, bruksnummer 1

Sutterhol, november 2003

Gården ligger i Ås kommune sør i Akershus. Gården kom inn i min familie da min farfar Hroar Meldal Johnsen (1893 - 1984) kjøpte den senhøstes 1941. Han flyttet hit til ganske kummerlige forhold sammen med sin kone, min farmor Olaug Meldal Johnsen (f. Brandborg 1901 - 1996) og deres to barn Ragna Helene (1929 - 2008) og Odd Hroar (1931 - 2015). Min farfar drev gården ved hjelp av tre hester og muskelkraft, senere en Gråtass, samt familien. I tillegg til stallen var det fjøs med kuer, noen griser og høner. Noe av det første som måtte gjøres etter at de overtok var å bygge om / bygge nytt hovedhus. Gården ble overtatt under krigen og det var vanskelig med alt av byggematerialer, men det ble gitt tillatelse til ombygging. Det viste seg ganske snart at det gamle huset var råttent, og ombyggingen ble til nybygg. I 1944 stod nyhuset ferdig.
Min far Odd Hroar Meldal-Johnsen overtok fra sin far i 1964. Han var gift med min mor Berit (f. Hvitingen 1934). Barn er meg, Baard (f. 1963) og min søster Helene (f. 1967). Mens min far drev gården forsvant dyrene. Kuene var for lengst forsvunnet, jeg husker så vidt farfar hadde to-tre griser, og høner hadde vi til slutten av 1980-tallet. Det som var av beitemark ble bakkeplanert på 70-tallet og tilsådd med korn. Kornareal er i dag 113 mål. Etter sesongen 2000 leverte vi i underkant av 55 tonn havre, hvilket er det meste som noen gang er levert fra gården etter en sesong. Som en foreløbig bunnrekord ble det etter 2002 levert drøyt 30 tonn.
Jeg overtok sammen med min kone Gunnhild (f. Baugerød 1966) i 1997. Vi hadde den gang et barn, Halfdan (f. 1995) og har senere fått Brynjolf (f. 1998) og Konrad (f. 2003). Gården ble i 10 år drevet som min far drev den, ved siden av annet inntektsgivende arbeid. Vi hadde i mange år kontrakt med Felleskjøpet om såkornproduksjon, de siste årene med havresorten Belinda.
Fra og med sesongen 2008 har vi valgt å forpakte bort jorda til en nabo. Det blir litt rart at andre skal drive jorda vår, men slik det ligger an med kornpriser, lite areal og flere investeringer som burde vært gjort tror vi det blir ganske riktig slik.

Oppdatert 07 des 2020

Tilbake